Договір публічної оферти

Публічний Договір 

про участь в Програмі лояльності RigExpert Club

Київ                                                                                                                 Редакція від 2023 року

Цей Публічний договір про участь в програмі лояльності RigExpert Club (далі – Договір) встановлює основні умови та правила участі в програмі лояльності «RigExpert Club» (надалі – Програма). 

Цей Договір є договором публічної оферти в розумінні ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, в якому одна сторона ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІГ ЕКСПЕРТ УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 34429758,

місцезнаходження: 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 2, оф. 918, (надалі – Виконавець або Товариство) – юридична особа, яка зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, публічно пропонує будь-якій особі, яка прийняла цю пропозицію (надалі – Учасник), можливість скористатися перевагами Програми, для чого публікує цей Договір, адресований необмеженому колу осіб про наступне:

1. Терміни та визначення

В цьому Договорі зазначені терміни використовуються з наступними визначеннями: 

1.1. Програма лояльності RigExpert Club – це програма, спрямована на заохочення Учасників, яким надаються особливі умови придбання товарів та користування послугами Товариства.

1.2. Товар – товар, що виробляється Товариством під торговою маркою RigExpert та/або Shackmaster.

1.3. Сайт – офіційний сайт Товариства, розміщений за адресою: https://rigexpert.com.

1.4. Особистий кабінет користувача – елемент інтерфейсу сайту, який містить особисту інформацію про покупця товару Товариства та який створюється шляхом реєстрації покупця на сайті. 

1.5. Клубна карта – фізична картка встановленого зразка з унікальним номером, випущена Товариством, яка надається покупцям товару торгової марки RigExpert та/або Shackmaster одночасно з передачею такого товару, та, яка надає право власнику цієї картки скористатися умовами Програми, що викладені в цьому Договорі.

1.6. Учасник – дієздатна фізична особа, якій на момент отримання клубної карти виповнилося 18 років.

1.7. Акцепт (прийняття пропозиції) – придбання товару під торговою маркою RigExpert та/або Shackmaster та отримання клубної картки. 

2. Основні положення

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Учасника на укладання Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами, має юридичну силу і є прирівнюється до Договору, підписаному Сторонами.

2.2. Цей Договір є Правилами участі в Програмі лояльності RigExpert Club, яка проводиться безстроково.

2.3. Товариство має право додавати/ видаляти/ змінювати перелік товарів, умови Програми та інші істотні умови цього Договору в односторонньому порядку без окремого повідомлення Учасника. 

2.4. Учасник може отримувати інформацію щодо Програми на сайті.

2.5. Товариство в будь-який час може прийняти рішення щодо зупинки Програми з будь-якої причини, попередивши про це Учасників через оголошення на сайті, шляхом розсилки електронних повідомлень або в будь-який інший спосіб. 

2.6. Товариство не несе відповідальності за неознайомлення або неналежне ознайомлення Учасників з положеннями цього Договору, а також за надання Учасниками неповних та/або некоректних даних, що необхідні для участі в Програмі. 

3. Умови участі в Програмі RigExpert Club

3.1. Учасниками Програми стають покупці, які разом із покупкою товару отримали в комплектації клубну картку.

3.2. Для отримання переваг, які надає клубна картка, Учасник має зареєструвати товар в особистому кабінеті користувача у вкладці «Мої прилади», шляхом введення серійного номеру у відповідне поле. Програма автоматично перевіряє серійний номер товару та номер клубної карти, який прив’язаний до нього. У разі співпадіння даних, інформація про товар, картку та дату придбання вносяться автоматично. 

ВАЖЛИВО: дата придбання товару виставляється автоматично датою реєстрації серійного номеру в особистому кабінеті. Учасник може скорегувати дату придбання товару, яка має бути раніше дати реєстрації товару в особистому кабінеті. Дата придбання товару не може бути пізніше дати реєстрації цього товару в особистому кабінеті. 

4. Переваги, які отримує Учасник

4.1. З моменту реєстрації товару, з яким в комплекті йшла клубна картка, Учасник може користуватися наступними перевагами Програми:

4.1.1. додатковий один рік гарантії на заміну від RigExpertCare (розраховується, як плюс один рік до двох річної гарантії (разом три роки) та діє від дати придбання товару. Діють умови програми RigExpertCare);

4.1.2. оновлення програмного забезпечення продукту електронною поштою;

4.1.3. спеціальні акції та пропозиції;

4.1.4. можливість виграти подарунковий сертифікат.

4.2. Учасник може за допомогою картки отримати додаткові переваги, пропозиції, бонуси, сертифікати, призи у дилерів та/або на заходах. Інформація щодо наявності таких переваг, пропозицій, бонусів, сертифікатів, призів у дилерів та/або на заходах може повідомлятися додатково через особистий кабінет на сайті, листом на електронну пошту, через рекламу в магазинах або на сайтах дилерів.

5. Інші умови

5.1. Програма розроблена виключно для особистого користування Учасниками Програми.

5.2. Учасники, які користуються додатковими перевагами, пропозиціями, призами, бонусами, сертифікатами, призами у дилерів та/або на заходах, відповідно до п.4.2. цього Договору, зобов’язані ознайомлюватися з умовами таких переваг. 

5.3. Клубна картка є власністю Учасника та Товариство не несе відповідальності за її втрату/ пошкодження/ знищення тощо. В разі втрати карти, Учасник може звернутися до Товариства з метою її відновлення.

5.4. До умов цього Договору застосовується матеріальне право України.